Diepdrainage: de oplossing voor natte bouwputten en het tekort aan water.

Nieuw:  Met onze nieuwe diepdrainagemachine kunnen wij drainage plaatsen tot 6 meter! 

Drainage op deze diepte heeft twee grote toepassingen.  

1. Het te veel aan water wordt afgevoerd die anders steeds opnieuw opkomt in bouwputten of andere grondwerken.

2. Door over een bepaalde lengte buizen te voorzien kan u het extra grondwater opvangen en gebruiken voor andere doeleinden.

Droogzuiging bij bouwwerken

Bij het maken van bouwputten gebeurt het vaak dat de putten invallen door te natte grond.  Door eerst droogzuiging toe te passen kan de bouwaannemer een stuk veiliger en efficiënter werken.

Bij droogzuiging wordt er een drain op een bepaalde diepte onder de te graven put geplaatst. Tijdens het bouwen kan het te veel aan water die in de put aanwezig is weggepompt worden via een vacuumpomp of een steenput.

Ook bij het leggen van rioleringen en leidingen wordt dit principe vaak toegepast.

Waterwinning

Onze zomers worden steeds warmer en droger.  Zodoende kan u al eens zonder water komen te staan voor uw dieren. Waterwinning kan hiervoor een oplossing bieden.

We plaatsen een aantal meters drainagebuis op een diepte van  +/- 6m. Boven de buis voorzien we ongeveer één meter goed doorlaatbaar zand. Hierdoor creeren we als het ware een doorlaat voor het diepe grondwater. Vervolgens sluiten we de drainagebuis aan op een betonnen putring zodat u het water kan overpompen naar een waterreservoir.

Ook last van grondwater?

Onze creativiteit en kwaliteit, onze “knowhow” en ervaring is voor u dé garantie voor een goede afloop van uw project!